วิมานโจร review º 3

review วิมานโจร

วิมานโจร review º 3 À ข้าอยากได้เจ้าเพียงประโยคเดียวเท่านั้น ชีวิตของโมญาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะนางบังอาจรู้แผนการชั่วร้ายของ??อานางมาทำเมียแถมยังพันธนาการนางเอาไว้ด้วย ‘สร้อยข้อเท้า’สร้อยข้อเท้าที่มหาโจรสวมให้นาง คือ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของและความซื่อตรงหากชายใดสวมสร้อยข้อเท้าให้แก่ผู้หญิงของเขาเขาจะต้องซื่อสัตย์ต่อนางจนวันตายแถมมหาโจ?.

พลิ้วอ่อน ✓ 3 characters

??คนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาๆหากแต่มีความลับเรื่องภารกิจบางอย่างปกปิดนางเอาไว้และภารกิจนี้ก็เกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์แล้วโมญาจะทำอย่างไรเมื่อชีวิตนี้ต้องกลายเป็นเมียโจรชายผู้ซึ่ง ทั้งป่าเถื่อนและมีความลับดำมืดปิดบังซ่อนอยู่.

characters ´ eBook or Kindle ePUB ✓ พลิ้วอ่อน

วิมานโจรข้าอยากได้เจ้าเพียงประโยคเดียวเท่านั้น ชีวิตของโมญาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะนางบังอาจรู้แผนการชั่วร้ายของเขาเขาจึงลักพาตัวนางไป กักขังนางไว้กลางหุบเขาสูงทะมึนแต่ที่ร้ายกว่านั้นแทนที่จะฆ่านางให้ตายอย่างที่นางนึกกลัวเขากลับจะ?.