read The Noise of Time kindle Î Paperback

mobi Ç The Noise of Time ↠ Julian Barnes

?ა სამუდამო კვალს ტოვებს ხელოვანზე რომელიც ცდილობს ნებისმიერ ფასად გადაირჩინოს თავი და ღირებული მუსიკა შექმნას რეჟიმი რომლისთვისაც ჩალის ფასი აქვს ადამია A magnificent reimagining of three pivotal moments in the life of Dmitri Shostakovich focusing on three occasions when the direction of his life was determined by conversations with the Soviet authorities or as Barnes describes it PowerThe first part covers the events of 1936 when the opera Lady Macbeth of Mtsensk was condemned after Stalin saw it and disapproved resulting in the famous Pravda editorial Muddle instead of Music In this case the conversation is a first interview with the local secret police chief in the Leningrad Big House after which he is reprieved because his accuser has himself been purgedThe second part moves on to 1948 and a trip to America as part of a Soviet delegation purporting to be peace envoys this time the conversation is with Stalin himselfThe final part covers his declining years and the conversation is the 1960 one which led to him joining the party and becoming head of the Composers' UnionBarnes has obviously been influenced by Solomon Volkov's book Testimony which claimed to be Shostakovich's own memoirs; while acknowledging in the postscript that its veracity has been uestioned and explaining that the truth of anything that happened in Soviet Russia is rather slippery All this is frustrating to any biographer but most welcome to any novelistBarnes is very sparing in describing the music possibly wisely focusing on the compromises reuired for survival in Stalin's Russia the very different pressures and compromises in the time of Khrushchev Nikita the Corncob and the nature of bravery and cowardice The book is very wise on the dubious benefits of age and experience to a creative artist and this must be at least partly about Barnes himselfWhether or not you are interested in Shostakovich's music I am very fond of his string uartets this is a fascinating book and probably the best of Barnes's later novelsI'll finish with a few uotes as much of this book seems very uotable The system of retribution had been greatly improved and was so much inclusive than it used to beWho engineers the engineers?Art is the whisper of history heard above the noise of timeIt is our destiny to become in old age what in youth we would have most despisedIntegrity is like virginity once lost never recoverableSarcasm was irony which had lost its soulWell few lives ended fortissimo and in the majorI will be moderating a discussion on this book in the 21st Century Literature group starting on Wednesday 1st March You can access the discussion here

book The Noise of Time

The Noise of Timeნის სიცოცხლესაც და შემოქმედის მისწრაფებებსაც წიგნის მთავარ გმირს კონფორმიზმისკენ ყველაზე მთავარის დათმობისკენ უბიძგებს არის კი სხვა გზა „დროის ხმაურში“ This latest work by Julian Barnes looks at the life of the composer Shostakovich Rather than give us a straightforward fictional biography the author takes three key points in his life He begins in 1936 when the composer finds himself denounced in Stalinist Russia As critics trip over themselves to find fault with his work Shostakovich waits – dressed and with his small suitcase packed – for those in Power to take him to the Big HouseShostakovich was living in a dangerous time and the author perfectly creates that period of intense fear speculation and danger When a visitor from the Party commentates that he likes the composer’s study but that it lacks a portrait of Stalin you can almost feel the composer break out in a cold sweat Throughout this novel the composer constantly castigates himself for cowardice However when he does feel that he will disappear in the 1930’s his concern is not just for himself but his wife and baby daughter as well as his friends and family Will his beloved child Galya be trundled off to a State orphanage if her father is discredited? So begins an uneasy truce with PowerWe meet up with Shostakovich again; after a visit to the United States in 1948 where he is ordered to represent his country at the Cultural and Scientific Congress for World Peace and again in 1960 when he is offered the Chairmanship of the Russian Federation Union of Composers During this time he feels humiliation and shame as he endeavours to continue his work and keep his family safe in this period of political danger I expect that many will read this novel and find it fairly slow and uiet; perhaps too slow However this is certainly a novel which has stayed with me and I found it profoundly disuieting and extremely atmospheric It has made me wish to discover about the central character and I feel that Barnes painted a very realistic portrait of Stalinist Russia Lastly I received a copy of this book from the publisher via NetGalley for review

Julian Barnes ↠ The Noise of Time reader

read The Noise of Time kindle Î Paperback ↠ ბრიტანელი მწერლის ჯულიან ბარნსის 1946 ბიოგრაფიული რომანის „დროის ხმაური“ მთავარი გმირი დიდი რუსი კომპოზიტორი დბრიტანელი მწერლის ჯულიან ბარნსის 1946 ბიოგრაფიული რომანის „დროის ხმაური“ მთავარი გმირი დიდი რუსი კომპოზიტორი დიმიტრი შოსტაკოვიჩია სტალინის ეპოქაში ცხოვრე? A bit unfair but there were times when I couldn’t help wishing Milan Kundera in his prime had written this and not Julian Barnes Just for that extra bit of zest and wit and daring of which Kundera is renowned and the rather dry and self conscious Barnes isn’t Not that this isn’t a good novel It’s very elegantly structured intelligent and it makes you think a lot about its pervasive themes courage and conscience and compromise And it shows not only the enforced humiliations and blanketing terror of Stalin’s Russia but the mind boggling preposterousness of many of its premises especially the artistic ones At times in its depiction of Stalin’s Russia it was as uncomfortable as watching an intelligent misunderstood man being shouted and spat at by a baying mob What can a man in such a position do? Shostakovich in Barnes’ portrayal kind of grins and bears it He doesn’t have the courage to commit suicide so he compromises falls back on irony as his defence council When a man reads out a speech praising a vile regime penned by him for that regime in a deadpan voice we realise it’s a pretty lame form of protest no matter how much irony he might manage to inject into his voice In fact it’s the kind of act that would destroy the self respect of most people Probably it destroyed the self respect of Shostakovich I enjoyed the first half of this novel a lot than the second half The narrative drive slackened for me as Barnes gradually shifted the focus from an intimate lens to a wide angle one It ends with a meditation on the artist’s final stocktaking of his achievements when you feel you’re eavesdropping on Barnes’ doubts about his own body of work rather than getting any insight into what Shostakovich felt about his achievements and failings To be honest I doubt if many artists feel smug about their achievements on their death bed as most creative inspiration is born in large part from the dissatisfaction felt for previous attempts No dissatisfaction no new work It’s highly probable Shakespeare died feeling he could have done better The interesting uestion the novel poses is what ethical compromises an artist has to make in order to produce his work – it’s been said rather harshly that Ted Hughes and TS Eliot killed their wives to further their artistic careers; Shostakovich had to slowly kill himself Sometimes perhaps it’s better to die young