Tuyết hoang Download ½ 104

Read & Download Tuyết hoang

Tuyết hoang Download ½ 104 ✓ Tuyết hoang tiểu thuyết do chính người trong cuộc viết nên ít nhiều có hơi hướng của một tự truyện với những trải nghiệm nơi xứ người suốt một thời trai trẻ Nhân vật chính là một trí thức Hà Nội Hành trình của Nguyên cũng là số phận của mộtTuyết hoang tiểu thuyết do chính người trong cuộc viết nên ít nhiều có hơi hướng của một tự truyện với những trải nghiệm nơi xứ người suốt một.

Trần Quốc Quân × 4 review

Thời trai trẻ Nhân vật chính là một trí thức Hà Nội Hành trình của Nguyên cũng là số phận của một thế hệ người Việt thời đó Họ là những con ng.

review Þ PDF, DOC, TXT or eBook × Trần Quốc Quân

Tuyết hoangười mang theo “những khát vọng đổi đời ở một xứ sở xa lạ đầy cám dỗ hấp dẫn vật chất nhưng cũng là những cạm bẫy đời người nguy hiểm”.