Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin kindle â eBookFree

kindle ê Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin ß Alim Arlı

Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif MardinTürkiye'de sosyal bilim yapmanın felsefî zorlukları yanında yapısal zorlukları da bulunmaktadır Kültürel yapılar sosyal bilim etkinliklerini çoğu zaman kuşatan bir varlık göstermekte ve bu nedenle de batı dışındaki bilim adamları derin metodolojik sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmaktadırlar Oryartalist ve oksidentalist söylemlerin sosyal bilimlerin mantığına yap

eBook Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin

Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin kindle â eBook Free â Türkiye'de sosyal bilim yapmanın felsefî zorlukları yanında yapısal zorlukları da bulunmaktadır Kültürel yapılar sosyal bilim etkinliklerini çoğu zaman kuşatan bir varlık göstermekte ve bu nedenle de batı dışındaki bilim adamları R konu olagelmiştir Bu konunun cesur bir tarzda ve sistematik bir bütün içerisinde tartışıldığı bu çalışma alanında bir ilk olma özelliği taşıyor Bu eser Mardin'in metinlerini oryantalizm ve oksidentalizm eksenlerinde çözümlemekle kalmıyor aynı zamanda oryantalizmin ve oksidentalizmin ortaya koydukları düşünce evrenlerini ayrıntıları ile gözler önüne seriyo

Alim Arlı ß Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin eBook

Tığı etki ise bu noktada temel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadırBu çalışma Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerden Şerif Mardin'in çalışmalarını oryantalist ve oksidentalist söylemlerin ürettiği problemler odağında tartışmaya çalışmaktadır Şerif Mardin'in çalışmalarının oryantalizm ve oksidentalizm ile ilişkisi başından beri tartışmalı bi