Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 Read & Download ¾ 100

characters Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934

Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934 Read & Download ¾ 100 Ç Hoạt động báo chí trong hai năm 1933 1934 của Phan Khôi gồm mấy tháng cuối của giai đoạn ông sống và làm báo hiệu uả nhất tại Sài Gòn 1927 1933 cộng với hơn một năm ông chuyển ra Hà Nội Hoạt động báo chí trong hai năm 1933 1934 của Phan Khôi gồm mấy tháng cuối của giai đoạn ông sống và làm báo hiệu uả nhất tại Sài Gòn 1927 1933 cộng với hơn một năm ông chuyển ra Hà Nội làm báo trước khi trở vào Huế hành nghề Thời gian này hoạt động làm báo của ông chủ yếu gắn với các tờ Trung lập Phụ nữ tân văn và Công luận Sài Gòn Thực nghiệp dân báo và Phụ nữ thời đàm Hà Nội1 Nhật báo Trung lập 1924 1933 chỉ tồn tại và hoạt động đến 30519332 Thực nghiệp dân báo 1920 1935 là tờ nhật báo xuất hiện sớm vào loại thứ hai ở Hà Nội chỉ sau tờ Trung Bắc tân văn 1913 1941 Nếu như các tờ Đông Dương tạp chí 1913 1919 Nam phong 1917 1934 và Trung Bắc tân văn đều được chính uyền thực dân bảo trợ và tổ chức phát hành đến xã tức ít nhiều mang tính chất của loại báo chí nhà nước thì Thực nghiệp dân báo phải tự trang trải toàn bộ chi phí và tổ chức bán báo tức hoàn toàn là báo tư nhân3 Phụ nữ thời đàm 1930 1934; 1938 là tờ báo tư nhân của ông bà Nguyễn Văn Đa ở 11 13 ph?.

Phan Khôi ô 0 Read & Download

ến 251933 tờ báo này bước sang năm thứ năm lại vừa thắng kiện các đồng nghiệp Trung lập Sài thành tức là được minh oan trước dư luận xung uanh sự kiện Hội chợ Phụ nữ 1932 Trong số những cây bút từng gắn bó lâu dài với báo này Bùi Thế Mỹ Thiếu Sơn vẫn góp mặt đều đều; Đào Trinh Nhất sau khi thoát khỏi nghi án tống tiền dường như không uay về Đuốc nhà Nam nên có điều kiện xuất hiện nhiều hơn trên các trang Phụ nữ tân văn dưới nhiều bút danh uán Chi Phạm Vân Anh V A vv Bên cạnh đó là một lớp tác giả mới trước hết là Cao Văn Chánh em trai bà chủ Phụ nữ tân văn vừa du học Pháp về tham gia biên tập Phụ nữ tân văn ít lâu trước khi mở riêng tờ báo viết bằng tiếng Pháp Monde Thành phần biên tập hoặc cộng tác viên mới mà tòa soạn lưu ý phát triển từ đây là các nữ tác giả nữ ký giả Nổi bật trong số này là Nguyễn Thị Kiêm Kim một trong những nhà thơ mới vào loại sớm nhất với bút danh Nguyễn Thị Manh Manh cũng là ký giả với nhiều bút danh như Nguyễn Văn Mym L T M M vv.

Free read ☆ PDF, DOC, TXT or eBook ô Phan Khôi

Phan Khôi – Tác phẩm đăng báo 1933 1934? Sông Tô Lịch nay là phố Hàng Lược ban đầu hoạt động như một tờ nhật báo Số 1 ra ngày 8121930 Tờ báo này xuất hiện gần như đúng dịp tờ Phụ nữ tân văn trong Nam phải đóng cửa vì bị rút giấy phép và xu hướng ban đầu của tờ báo phụ nữ ngoài Bắc này đi ngược xu hướng mà tờ Phụ nữ tân văn trong Nam cổ động ít ra là trên vấn đề phụ nữ Phan Khôi dưới bút danh Thông Reo ở báo Trung lập Sài Gòn đã từng lưu ý độc giả về thái độ của một bài xã thuyết trên Phụ nữ thời đàm hồi ấy “công nhiên nhận cho cái chế độ trọng nam khinh nữ là phải nhận cho các bậc gia trưởng đời xưa không cho con gái học là phải” và ông tỏ ý mỉa mai “Phụ nữ ngoài ấy đã có người như cô Giang cô Bắc muốn vượt ua các phạm vi trách cá nồi cơm thì phải có người như là cụ cử Ngô Thúc Địch ra tay mà kéo họ lại ít nhiều”1 Cử nhân nho học Ngô Thúc Địch chính là chủ bút thời đầu của Phụ nữ thời đàm4 Phụ nữ tân văn 1929 1934 hoạt động đều đặn trong hai năm 1933 và 1934 Tính đ.